Månedens grønne gutt – april

grønnguttarnstein

«Jeg var jo redd for å bli han slitsomme som alltid snakka om miljø. Så endte jeg jo opp med å bli den da» 

Jeg møter ham utenfor Stortinget. Han løper nemlig mellom møter der hele dagen. Likevel har han satt av lunsjen sin til meg. Selv husker jeg ham som langhåret ungdom med blonde lokker, med et stort smil og lidenskapelig opptatt av miljøvern. Det begynner å bli lenge siden han begynte i Natur og Ungdom nå. I januar ble han leder. Han har klippet håret, men han har tatt vare på det varme smilet og den trillende dialekten.

Månedens grønne gutt er leder i Natur og Ungdom, Arnstein Vestre.
Arnstein og jeg har tatt en prat om første mai, miljøvern og forbilder.

arnstein

Miljø og arbeid
Det er dagen før første mai. På spørsmålet om hva miljøvern har med første mai å gjøre, svarer Arnstein at for ham handler dagen først og fremst om solidaritet.
Han påpeker at det er fagbevegelsen selv som har årets klimaparole, en av LO i Oslos paroler var «Skap grønne jobber NÅ – brems oljeutvinninga!».

«Vi må satse på klimajobbene! De kloke hodene som nå er i oljeindustrien, er de vi er avhengig av i det grønne skiftet. Vi må utnytte de jobbmulighetene vi har i fornybarnæringa. Norge har jo Nord-Europas beste vindressurser.»

Arnstein viser en tydelig misnøye over at Statoil støvsuger de høyere utdanningene for de kloke hodene som heller skulle havnet innenfor fornybar energi. Han smiler mot meg, og jeg lar meg imponere over hvor retorisk dyktig han er.

Han tar en bit av veggis-sandwichen sin. Det var for øvrig hans første kjæreste som overtalte ham til å bli veggis, men det er en annen historie. Selv om Arnstein selv er veggis, er han ingen veggis-moralist. Han påpeker at det finnes en mellomting mellom å ikke spise kjøtt og spise lassevis av bacon hver morgen. Det viktige er at folk spiser litt mindre kjøtt.

I år var Natur og Ungdoms parole “Gi oss en gruveindustri for framtida – nei til gruveavfall i norske fjorder”. Det er nemlig slik at norske fjorder i Sogn og Fjordane og Finnmark er truet. Gruveselskaper i områdene har søkt om å få dumpe et lastebillass av miljøfiendtlig gruveavfall annenhvert minutt i femti år. Dette vil i verste fall sørge for at nasjonale laksefjorder blir liggende brakk. Regjeringa har sagt ja, hvilket er stikk i strid mot havforskningsinstituttets anbefalinger.

«Vi går baklengs inn i fremtiden. Det handler om hvilke arbeidsplasser vi skal ha. Dersom vi skal skape nye gruvearbeidsplasser, må det være arbiedsplasser som hører framtida til.»

Bmi1DsQIcAAzGpx

Nerdete miljøvern
Jeg spør Arnstein om hvordan han tror vi kan nå ut til flere unge mennesker med miljø- og klimabudskapet.

«Klimakrisen handler jo om folk. Vi må slutte å snakke så nerdete om miljøproblemet, om karbonfangst og lagring og sånt. Det trenger ikke være så teknisk.»

Det slår meg at vi sa akkurat det samme da jeg selv satt i sentralstyret i Natur og Ungdom, og at NU fremdeles snakker om at vi ikke skal snakke om det tekniske ved miljøproblemet.
På den andre side, Arnstein trekker frem at NU må klare å engasjere ungdommer som man tradisjonelt sett ikke skulle tro engasjerte seg i miljø. Han trekker blant annet frem ungdom på yrkesfagene, nettopp fordi de er så viktige for fremtidens jobber.

Miljøforbilder
Grønne Jenter er opptatt av å vise frem forbilder. Det er blant annet derfor vi kårer månedens grønne gutt (gutta er ikke akkurat overrepresentert i miljøbevegelsen).
Arnstein ler når jeg spør ham om han kjenner på ansvaret som forbilde for mange norske ungdommer. Det er tydelig at han ikke helt føler seg som et forbilde.

           «Jeg er stolt av å kunne være et forbilde for ungdom som bare fikser ting, som arrangerer aksjoner og møter politikere. De tar grep om sin egen fremtid. Jeg føler jeg kjenner vanvittig mange miljøforbilder som arbeider for saken sin der de bor».

På spørsmålet om hvem som har vært hans forbilder, drar han frem tidligere ledere i Natur og Ungdom, Ingeborg Gjærum og Ola Skaalvik Elvevold.
Han mener at det er kult at personer som Leonardo DiCaprio viser sitt miljøengasjement, men påpeker at det er vel så viktig å bygge hverandre opp og er hverandres forbilder.

           «Det er viktig å snakke med vennene sine og de man kjenner. Altså, jeg var jo redd for å bli han slitsomme som alltid snakka om miljø. Så endte jeg jo opp med å bli den da.»

Han håper at å snakke med hverandre om å gjennomføre de små miljøvennlige tingene i hverdagen vil gi eierskap til og forståelse av den globale miljø- og klimakrisa.

Det siste bildet er fra Arnsteins Twitter-profil, og er publisert med godkjennelse fra ham.

Leave a Reply