Klimapsykologi på en lørdag (del I)

bilde 1-9

800 forskere skriver gigarapport etter gigarapport og er “ekstremt sikre” på at klimaendringene er menneskeskapte. Pachauri, lederen for disse forskerne (aka FNs klimapanel/IPCC), var i Oslo denne uka for å presentere den nye klimarapporten. Vi har all nødvendig kunnskap for å stoppe klimakrisa. Hvorfor er det da så vanskelig å omsette ord til handling?

Studentgruppa Concerned Students inviterte i semptember til et åpent møte, hvor psykolog Per Espen Stoknes holdt foredrag om klimaparadokset. Han reflekterte rundt mange ulike forklaringer på hvorfor vi vet så mye, men gjør så lite. Vil du høre hele foredraget hans trykk play. Nedenfor går vi nøyere gjennom noen av Stoknes poenger. Vi tror de kan føre til diverse eurekaøyeblikk. Hvis vi ser hinderne er det lettere å hoppe over dem.

 

Første hindring i å gjøre noe er at klimaspørsmålet oppleves som fjernt.

  •  Tidsmessig er konsekvensene langt unna for oss som lever i dag. Man lager prediksjoner for værvarselet i 2100. Da er våre barn allerede pensjonister, og vi er for lengst syv fot under jorda.
  • Spørsmålet føles også fjernt geografisk. På rapporter ser man bilder av Arktis, og en og annen isbjørn. Vi kjenner heller ingen av de som bor på fjerne, sårbare øystater i Stillehavet. Dessverre.
  • Fjernt i ansvar. Det er noen andre som burde gjøre noen ting med klimaproblemet. Vi skylder på våre politiske ledere, og de skylder på oss. Vi havner i en evig spiral av psykologisk distansering.

Det andre hinderet er den store dommedagsbarrieren. Hvis vi fortsetter å leve våre klimasyndige liv går det til helvete. Vi vet imidlertid at når man overbruker fryktbudskap pasifiserer man folk. Når man snakker om klima snakker man alltid i katastrofetermer. Det er ikke til å unngå at hjelpesløsheten tar overhånd.

Bildet er tatt av Johanne Houge
Bildet er tatt av Johanne Houge

Det tredje hinderet er inni oss selv. Klimakrisa gir oss dissonans. En god gammel psykologisk teori som Festinger står bak. Dissonans skapes når det er ulikhet mellom det vi tenker og det vi gjør. Det er skikkelig ubehagelig, og vi mennesker gjør mye for å kvitte oss med denne følelsen. Som oftest driver våre handlinger våre holdninger, og ikke omvendt som mange tror. Vi lever i et høyforbrukssamfunn og vår livsstil er deretter. Nå har vi kunnskap om hva denne livsstilen fører med seg, men måten vi lever på er den samme. Dermed oppstår dissonans mellom hvordan vi faktisk lever og hvordan vi vet vi burde leve. Vi kjører bil, vi flyr og alle rundt oss gjør det samme. Vi pumper opp olje og gass. Så kan det være så farlig?

Det er forsket mye på opplevd dissonans ved røyking. Ubehaget man føler når man tenker “Jeg røyker og røyking fører til kreft”  kan fjernes ved å legge til: 

Jeg røyker ikke så mye, venninnen min røyker dobbelt så mye som meg.

Er det så sikkert at røyking bidrar til kreft? Onkelen min som røyka 40 om dagen lever fortsatt i beste velgående.

Jeg trener så mye! Så gjør jo ingenting at det jeg røyker.

Myndighetene liker å legge seg oppi ting. Jeg nekter å la meg bli tatt fra friheten min.

Vi forholder oss til klima på samme måte.

Mine utslipp er jo så små. Det er de amerikanske utslippene som har betydning.

En forsker sa at klimaendringer er naturlige. De overdriver de derre 800 andre.

Min flytur betyr ingenting i den store sammenhengen.

Jeg spiser ikke kjøtt på mandager, da er det vel greit å ta bilen til jobb?

10411019_10152877468438293_1626001652916111829_n
Illustrasjonen er laget av Liv Santos Holm

Frustrert og sliten av denne hinderløpa vi nå har lagt opp? Kjenner du deg igjen? Ikke fortvil, neste lørdag vil vi presentere noen løsninger også inspirert av Per Espen Stoknes.

One thought on “Klimapsykologi på en lørdag (del I)

Leave a Reply