#minebærekraftsmål

FN Bærekraftsmål Grønne Jenter

Denne fredagen vedtas FNs bærekraftsmål. Målene erstatter tusenårsmålene som løper ut ved årets ende. Det er 17 nye mål som skal gjelde til 2030. Da er jeg 43 år gammel. Jeg var 13 år da tusenårsmålene ble vedtatt. Det er mye med målsetningene og avtalene FN vedtar som kan virke fjernt, stort og uhåndgripelig. Hvorfor vil FN at jeg skal være opptatt av bærekraftsmålene?

Jeg lever ikke under ekstrem fattigdom, jeg har høy utdannelse, jeg lever i et av verdens mest likestilte land, jeg kjenner ingen som har mistet et barn før fylte 5 år og heller ingen som har dødd under svangerskap. De jeg kjenner som har fått malaria har vært på reise og har fått det beste behandlingstilbudet tilgjengelig, HIV/Aids er heller ikke noe jeg opplever som en nær problemstilling. I tillegg, har jeg det reneste og beste vannet i springen hjemme. Det er dette tusenårsmålene dreide seg rundt. De nye bærekraftsmålene er flere og mer omfattende. Er de relevante for meg?

Først og fremst er svaret JA. Ja, de er relevante for meg. Som med alle målsetninger må man jobbe aktivt ved å holde målsetningen vedlike. Det er ikke privilegier vi kan ta for gitt. Dessuten vil jeg, på lik linje med alle andre bli rammet av klimaendringene. Senest denne uken la forskere fram en rapport om hvordan Norge vil rammes av klimaendringene. Vi får mer nedbør, kortere snøsesong, minkende isbreer, endret flommønster og stigende havnivå. Blant annet. Verden trenger en visjon. Vi må ha noe å gå etter, ellers går vi i blinde.

Så ja, bærekraftsmålene er relevante. Men hva handler de egentlig om?

Bærekraftsmålene FN

For å ta en rask oppsummering. Målene handler om å utrydde fattigdom og sult, jevne ut ulikheter og forbedre folks generelle helse. Folk skal ha rett på utdanning, både gutter og jenter, for det skal være likestilling. Man skal ha tilgang på rent vann og energikilder som ikke ødelegger miljøet vårt. Folk skal kunne ta seg jobb og jobbe under anstendige forhold og bidra til økonomisk vekst. Målene støtter innovasjon og infrastruktur, som blant annet betyr bedre tilgang til internett for flere. Byene vi lever i skal være bærekraftige, med ren luft, og man skal legge til rette for at forbruk og produksjon av varer gjøres ansvarlig. Verden skal stoppe klimaendringene, ivareta liv under vann og på land. Vi skal også jobbe for fred og rettferdighet. Dette skal man gjøre i samarbeid på tvers av land, kontinenter og kulturer.

Bærekraftsmål studainable development goals

Modige mål

Mange kaller målene modige. De er helt klart ambisiøse, få slutt på klimaendringer innen 2030. Utrydde AIDS, turberkulose og malaria. Vi skal ha nok mat til alle og alle skal ha tilgang til bærekraftig energi. Hva kan jeg gjøre for å bidra her? Jeg, som i min naive verden, lever så langt unna de som faktisk trenger de målene her. Men gjør jeg egentlig det? Er ikke ren luft, liv på land og liv under vann noe jeg også trenger?

Jo, og det er viktig at alle bidrar i arbeidet med bærekraftsmålene, både på politisk, sivilt og individnivå.

Her er mine forslag til hvordan jeg kan jobbe aktivt med enkelte av bærekraftsmålene i min hverdag.

Mål 2: Utrydde sult

På kortsikt kan jeg støtte det arbeidet World Food Program gjør. På langsikt, handler det om at folk må få tilgang på stabile matmarkeder, med stabile priser og at man i mindre grad er sårbare for naturkatastrofer som ødelegger avlingene. Her spiller blant annet mål nummer 13 en rolle, jeg kan gjøre mitt for å stoppe klimaendringene. Mer klimaendringer gir mer ekstremvær, som gir ødelagte avlinger og mindre tilgang på mat.

Mål 3: God helse

Først og fremst kan jeg sørge for min egen helse. Da spesielt gjennom maten jeg spiser. Mat, miljø og helse henger sammen. I dag ser vi hvordan stadig flere får helseproblemer på grunn av dårlig kosthold. Mens noen er underernærte, blir stadig flere av jordens befolkning overvektige. Spis grønt og sunt. Jeg kan kutte ned på kjøttforbruket mitt, det er både bra for miljøet og helsen min.

Mål 8: Anstendig arbeid

Unngå for eksempel å kjøpe klær av kleskjeder som ikke gir sine arbeidere anstendig arbeid. Som forbrukere kan vi være med på å stemme fram de selskapene vi mener legger til grunn gode og rettferdige forhold for sine arbeidere. Her i Norge, så vel som i Bangladesh. Ved å sjekke om varene jeg kjøper er enten Fair Trade sertifiserte, eller følger andre etiske rettningslinjer, så bidrar jeg her. Styr unna etikkverstingene Framtiden i våre hender jobber for å synliggjøre.

Mål 11:  Bærekraftige byer og samfunn

Jeg vil være med på å gjøre Oslo til en grønnere by ved å trekke frem de gode eksemplene. Jeg vil bo i en by der vi bruker de mulighetene vi har til å gå fram som en foregangsby og viser hva en bærekraftig by er i praksis. Ved å droppe bilen til jobb og bruke sykkelen, kan jeg bidra til renere luft i byen samt at jeg bedrer egen helse.

Mål 12: Bærekraftig forbruk

Jeg kan kjøpe mindre nytt og gjenbruke mer. Jeg kan som forbruker stille sterkere krav til varene jeg vil kjøpe. Vi må gjøre økonomien sirkulær. Alle ressurser må utnyttes til det fulleste. Tenk på dette: Nordmenn bruker ressursene til 2,7 jordkloder hvert eneste år. Vi skylder oss selv å stille spørsmålet “Trenger jeg egentlig dette?” litt oftere.

Mål 14: Liv under vann

Marin forsøpling er blant de største miljøutfordringene vi har. Hvert år havner over 8,8 millioner tonn søppel i havet, i hovedsak plast. Dette er med på å drepe livet i havet. Gjennom enkle grep som å plukke opp søppelet mitt, pante flasker, kildesortere og delta på strandryddedagen kan jeg bidra til å bevare livet under havet. Dessuten kan jeg prøve å bruke mindre plast, så jeg ikke bidrar til at det er så mye plast i sirkulasjon.

Mål 15: Liv på land

Bevaring av regnskogen. Jeg vil ikke gjennom mine valg i hverdagen bidra til at vi hogger ned regnskogen og mister utrydningstruede arter. Jeg kan blant annet unngå produkter med palmeolje og velge møbler uten tropisk tømmer. Slik er jeg med på å stemme fram bedrifter og bærekraftige innovasjoner som er med på å bevare det biologiske mangfoldet vi har. Forbrukeren har makt. Bare se på palmeoljekampanjen.

Som en del av verdenssamfunnet er vi alle medansvarlige for at vi lykkes med dette arbeidet. Alle kan gjøre litt og du kan gjøre ditt. Enten det er å spise mindre kjøtt, kildesortere, handle mindre klær, støtte arbeid med matsikkerhet og helse, eller engasjere deg personlig i saken.

Vi i Grønne Jenter vil gratulere FN med modige og ambisiøse målsetninger. Vi gleder oss til å være med på fortsettelsen.

For å lese mer om hvert enkelt av målene, sjekk ut mer på nettsidene til FN sambandet.

Leave a Reply