Giftige meg

Malín tok en blodprøve for å sjekke hvor mye miljøgifter som fantes i kroppen hennes. Prøvesvarene ga en heftig overraskelse og gjorde henne mer gira på finne ut av miljøgifter.

Hva er miljøgifter? Hvordan får du de i kroppen din?

Malín har tidligere kryssa Atlanteren for å forske på forsøpling i havet. Før hun dro tok alle medlemmene en blodprøve for å kartlegge nivåene av miljøgifter i kroppen. Malíns prøvesvar viste høye forekomster av miljøgiften PCB. Dette til tross for at hun var blant de yngste på båten og PCB har vært forbudt i 35 år. Hvorfor?

Miljøgifter er kjemikalier som bruker veldig lang tid på å brytes ned. Det er derfor vi kan finne dem i miljøet selv om de ble forbudt for 35 år siden. Grunnen til at man kaller det giftig er at man kan få langtidsvirkninger som kreft, reproduksjonsskader og arvestoffskader.

Som den glade sørlendingen Malín er, så elsker hun sjømat! Livet i havet, som vi nyter godt av, er en av årsakene til at miljøgifter havner i kroppene våre.

Visste du at kvinner kan kvitte seg med PCB de har i kroppen? Dessverre er den eneste måten å gjøre det på ved å føde og amme barn. Du kan lese mer om miljøgifter hos Miljødirektoratet og mer om Malíns arbeid med miljøgifter og marin forsøpling på bloggen.

De utrolig fine illustrasjonene i videoen er laget av Jenny Jordahl fra Livet blant dyrene-bloggen og Differ Media. Det er også Differ Media som har laget videoen. Videoen er også laget med støtte fra Miljødirektoratet.

 

Leave a Reply