Når oljeuhellet er ute

Et oljeutslipp utgjør en alvorlig miljøtrussel. Da er man avhengig av frivillige i beredskapstroppen. Jeg har vært på kurs. I oljevernberedskap. Nå har jeg lært hvordan jeg skrubber stein fri for olje, og kan bli kalt ut hvis uhellet er ute.

img_5460redDet føles litt rart å skulle bli kurset i oljevernberedskap når jeg jo aller helst ikke vil ha økt oljevirksomhet på norsk sokkel i det hele tatt. De oljeplattformene og oljetankerne er der nå en gang. Bare i kraft av at de er der, utgjør en risiko for ulykker. Det er sikkert som banken – før eller senere vil det komme en større eller mindre oljeulykke. Bank i bordet. Da må vi ha en beredskap som kan rydde opp for å minske konsekvensene av oljesølet.

img_5505Selvsagt er det ikke frivillige som har ansvar for opprydding av oljesøl. Det er alltid forurenser som er. Likevel er detbehov for frivillige hender når uhellet er ute. WWF (Verdens Naturfond) er, per i dag, de eneste som driver med opplæring av av frivillige til slikt viktig naturvernarbeid gjennom prosjektet Ren Kyst!.

kurs-i-oljevernberedskapVil du delta på kurs i oljevernberedskap, og bli en del av den frivillige beredskapstroppen? Les mer her og meld deg på her. 
Kursdeltakelse er gratis, og du får til og med dekket reise, kost og losji

fredrik-og-megladon

I tillegg til kurset, får du med deg Fredrik Myhre i WWF starte foredraget sitt med å vise frem en tann fra en megladon. Tidenes ice breaker.
Om du er på kurs i på brannskolen i Fjelldal kan du oppleve puben som deler lokaler med en frisør, spise middag i vikinghuset Sverdsalen og oppleve en flybrann uten at foredragsholder en gang løfter et øyenbryn

Leave a Reply