To bee or not to bee?


Fotor0619190447Bestanden av pollinerende insekter er i drastisk tilbakegang i hele verden, og det vil kunne ha store konsekvenser for verdens matproduksjon. Grønne Jenter ble invitert til Bybi, Norges første urbane birøkterlag, for å lære mer om bier, birøkting, blomstrende vekster og honning. Continue reading