#minebærekraftsmål

FN Bærekraftsmål Grønne Jenter

Denne fredagen vedtas FNs bærekraftsmål. Målene erstatter tusenårsmålene som løper ut ved årets ende. Det er 17 nye mål som skal gjelde til 2030. Da er jeg 43 år gammel. Jeg var 13 år da tusenårsmålene ble vedtatt. Det er mye med målsetningene og avtalene FN vedtar som kan virke fjernt, stort og uhåndgripelig. Hvorfor vil FN at jeg skal være opptatt av bærekraftsmålene?

Continue reading